SERCE „KAPSUŁY CZASU”

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

PODARUJ NASTĘPNYM POKOLENIOM TWOJE WYOBRAŻENIE POLSKI PRZYSZŁOŚCI

O AKCJI

Konkurs literacko – plastyczny jest elementem ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Kapsuła Czasu”. Przedmiotem tego przedsięwzięcia jest budowa rzeźby architektonicznej, której zadaniem jest zachowanie i przeniesienie w czasie współczesnej myśli, wyobrażenia Polaków na to, jak ich „Małe Ojczyzny” (w tym nasz ukochany Kraków), Polska i Świat wyglądać mogą na przestrzeni wieku. W tym celu Fundacja TworzyMY Kraków ogłasza ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny na przygotowanie prac, które zostaną zamknięte wewnątrz „Kapsuły Czasu” na kolejne dziesięciolecia.
Wyobraź sobie jak Twoja okolica, cała Polska, a może nawet Świat, mogą wyglądać za kolejne 100 lat. Opisz to lub narysuj, a następnie wyślij do nas! Być może, wzorem książek Stanisława Lema, to właśnie Twoja praca przedstawi rzeczywistość kolejnych pokoleń.

ETAPY AKCJI

l

Etap 1

Przesyłanie prac literackich i plastycznych na temat: “Świat przyszłości z Twojej wyobraźni. Pokaż na przykładzie Twojej miejscowości jak za 100 lat może wyglądać Świat”

Etap 2

Ocena prac konkursowych. Jury wybierze Zwycięzców Honorowych oraz Zwycięzców Wyróżnionych.

Etap 3

Uroczyste zamknięcie i zaplombowanie zwycięskich prac wewnątrz Kapsuły Czasu.

UCZESTNICY AKCJI

Uczestnikami mogą być wszyscy obywatele i mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od wieku. Organizator w szczególności jednak liczy na prace uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz pozaszkolnych ośrodków kultury z terenu całej Polski, a także studentów.

PRACE KONKURSOWE

PRACE LITERACKIE

esej, reportaż, wywiad (lub inne formy literackie),którego objętość nie powinna przekraczać 8000 znaków maszynopisu lub 6 stron rękopisu w formacie A4.

PRACE PLASTYCZNE

wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, komiks, techniki mieszane lub inne formy plastyczne) w formacie 1 kartka A4 lub A3.

Termin nadsyłania prac upływa 13 listopada 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat wymogów technicznych przygotowania i wysyłki prac można znaleźć w regulaminie.

NAGRODY

Nagrodą w akcji “Serce Kapsuły Czasu” jest znalezienie się w gronie Zwycięzców, których prace zostaną zarchiwizowane oraz następnie zamknięte w rzeźbie architektonicznej „Kapsuła Czasu”.

Jury wśród Uczestników, którzy nadesłali swoje prace wybierze:

agsdi-medal

Zwycięzców Honorowych,

których prace w oryginale zostaną zabezpieczone, a następnie złożone i zamknięte wewnątrz „Kapsuły Czasu”.
agsdi-medal

Zwycięzców Wyróżnionych,

których prace zostaną zdigitalizowane, zapisane na obecnie znanych nośnikach pamięci i złożone w „Kapsule Czasu” w formie cyfrowej.

ul. Syrokomli 3/1,
30 -102 Kraków

tworzymykrakow@gmail.com

NIP: 6772430287
REGON: 36923018000000
KRS: 0000712784

Dołącz do nas

Share This